تست( test_piclike )

تست

ایجاد شده توسط : پیک لایک

حداکثر تعداد کاربران قابل ثبت نام : 1000 نفر | کاربران ثبت نام شده : 1 نفر

سلام

جوایز این مسابقه :

  • نفر اول 50000
  • نفر دوم 20000
  • نفر سوم 10000

زمانبندی این مسابقه :

  • پایان زمان ارسال عکس : ساعت 24 روز 1395/12/24
  • آغاز زمان رای گیری : ساعت 24 روز 1395/12/24
  • پایان رای گیری : ساعت 24 روز 1395/12/28
  • اعلام نتایج : ساعت 24 روز 1395/12/28
نمایش عکس ها و رای دهی